Ramissio Immunity

Share

CO JE BETA GLUKAN?

Beta glukany jsou unikátní přírodní polysacharidy, které se v přírodě vyskytují ve stěnách některých vyšších hub nebo kvasinek. Odtamtud jsou různým způsobem izolovány a dodávány ve formě dietetických a léčivých přípravků. Důležitým faktem je, že Beta glukany jsou imunomodulátory. Tedy látky, které posilují imunitní systém. Stimulují makrofágy, což jsou buňky, které požírají všechny patogeny (cizorodé látky jako jsou třeba bakterie a viry). Rozpoznávají a ničí zmutované buňky (např. rakovinné). Kromě toho beta glukany stimulují tvorbu bílých krvinek (lymfocytů), které se navážou na patogenní buňky a vytvořením chemické reakce je zničí.

 

ÚČINNOST POTVRDILY VÝZKUMY

Extrakty z hub jsou velmi dobře známé v tradiční asijské medicíně. Použití těchto tzv. medicínských hub je obsáhle zdokumentováno v Japonsku, USA, Korei, Číně a Rusku. Až technologický pokrok extrakčních technik v posledních třicátých letech umožnil serióznější izolování glukanů a jejich použití v kontrolovaných experimentech. Vědci glukany velmi intenzivně studovali především kvůli jejich nejvýznamnější vlastnosti – protirakovinnému a imunomodulačnému účinku (zvyšující obranyschopnost organismu). Více druhů hub bylo identifikovaných jako bohaté zdroje glukanů, s pozitivním vlivem na imunitní systém lidí a zvířat.

 

DOSTATEČNÁ ČISTOTA BETA GLUKANU

První definitivní studie protirakovinných složek jsou známé z konce 60 let minulého století. Autoři prokázali, že extrakty z různých druhů hub vykazují výrazné protirakovinné účinky. Metody extrakce byla oproti dnešním postupům velmi jednoduchá. Šlo o extrakci teplou vodou, navzdory tomu bylo možné úspěšně izolovat více polysacharidů. V průběhu desetiletí bylo vyvinutých více izolačních postupů s cílem dosáhnutí dostatečně čistého beta glukanu.

„V polovině osmdesátých let v Japonsku schváleny dva preparáty glukanu, lentinan (Lentinus edodes) a schizophyllan (Shizophyllum commune), k léčbě některých nádorů. Ve Spojených státech jsou naopak více testovány glukany izolované z obyčejných kvasinek Sacharomyces cerevisiae,“ uvádí renomovaný odborník na glukany Václav Větvička.

Ramissio Immunity je připravovaný sofistikovaným a patentovaným postupem extrakce z houby hlívy ústřičné (Hiratake), což umožňuje dosahovat výjimečnou čistotu izolovaného beta glukanu a jeho vysokou aktivitu. Díky mikronizaci má beta glukan ještě vyšší efekt, a tedy i účinek na organismus. V tekuté formě je navíc lépe a rychleji vstřebatelný do těla. Ostatní látky molekulu beta-glukanu pouze doprovázejí a nejsou na ni vázány, proto se vysoká čistota glukanu zachovává a umocňuje jeho účinnost.

 

JAK SE RAMISSIO IMMUNITY VYRÁBÍ?

1. Příjem čerstvých tření Hlívy ústřičné do výroby, vstupní kontrola suroviny, navážení
2. Defibrilace suroviny, začátek zpracování v technologických nádržích
3. Odstranění proteinů (bílkovin) a jiných neglukánových složek (sacharidů, tuků apod.).
4. Vytěsňování vody a sušení
5. Mletí produktu, finalizace pro farmaceutické aplikační formy
6. Výsledkem je 98% glukan ve formě jemného prášku s velikostí částic od 2 mikronů (nanočástice)

Neobsahuje tuky ani bílkoviny.

Sirup Ramissio Immunity obsahuje 98% glukan (93% beta-glukan a zbylých 5% ostatní glukany) a zároveň částice mikronizované až na 2 mikrony, což jsou již nanočástice, které jsou snadno vstřebatelné a tím i dokonale účinné.

 

NA INFEKČNÍ ONEMOCNĚNÍ I PODPORU KRVETVORBY

Klinické i experimentální studie potvrdily významné zlepšení a zrychlení léčby infekčních onemocnění virového, bakteriálního, plísňového i parazitárního původu. Široké spektrum protizánětlivého účinku beta-1,3-D-glukanu lze vysvětlit tím, že jeho posílení imunitního systému je nespecifické a může se uplatnit u celé řady nemocí.

Beta glukan je vstřebáván do těla střevními stěnami. Jde o ryze přírodní řešení zdravotních potíží typu infekčních onemocnění, onemocnění způsobené oslabením imunitního systému a rakoviny, alergií, kloubního a mimokloubního reumatizmu, syndromu chronické únavy, žaludečních vředů a podpory krvetvorby.

 

PRO KOHO JE BETA GLUKAN URČENÝ?

I když se cítíte zdravě, doporučuje se užívání beta glukanu jako prevence. Mnoho lidí užívá beta glukan v období chřipkových a virových epidemií. Je určený také pro ty, kteří mají dědičné dispozice k cukrovce, srdečně cévním a onkologickým onemocněním. Chronický únavový syndrom je onemocnění, které postihuje stále větší počet lidí. Přesná příčina vzniku není v mnoha případech známa. Vliv na snížení imunity a rozvoj únavy mají i některé látky vyskytující se v našem životním prostředí.

 

POSTAVÍ TĚLU OCHRANNOU HRÁZ

Je všeobecně známo, že jednou z příčin stresu organismu je nedostatek živin. Veškeré zpracování potravin snižuje obsah živin, lidé si však nejsou vědomi, co si sami způsobují. Důsledky konzumace jedovatých látek jsou dány našimi špatnými stravovacími návyky, chemickými přípravky v potravinách, které konzumujeme, a jejich zpracováním. Průměrný člověk nemá zdaleka ve své stravě zahrnuty všechny živiny, které potřebuje, aby zůstal zdravý.

Tělo samo se nedokáže vzpamatovat z denního bombardování chemických přípravků v potravinách a dalšími chemikáliemi z životního prostředí, jenž nás obklopuje. Kvůli tomu zůstáváme bez potřebné energie a máme sníženou odolnost vůči choroboplodným zárodkům a virům. Proto je velice důležité, abychom pomáhali svému tělu postavit ochrannou hráz z přírodních a výživných látek, místo abychom se spoléhali na syntetické farmaceutické výrobky, které způsobují vedlejší účinky.

 

NASTARTUJE IMUNITU

Jedním ze základních problémů při většině chorob je nedostatečná funkce imunitního systému. Snížení obranyschopnosti organismu začíná být jednou z nejčastějších diagnóz posledních let. Neschopnost tohoto systému rozeznat a zničit choroboplodné zárodky vede k postupnému zvyšování negativních příznaků a zdlouhavému léčení. Buňky zúčastňující se obranných reakcí se tlakem vyvíjeným na imunitní systém vyčerpávají a přestávají fungovat. Vedle léků však existuje přírodní alternativa – beta glukan. Jestliže se vás týká stárnutí – a koho by se netýkalo – pracujete pod fyzickým nebo emocionálním stresem, nežijete zrovna zdravým způsobem života, nestaráte se o principy zdravé výživy, neváhejte a začněte pravidelně užívat beta-glukan.

 

JAK BETA GLUKAN ÚČINKUJE?

Forma účinnosti a působení glukanů má své postupy. Nejprve dochází k čištění střev a uvolnění nervového systému, poté posilují celý organismus a začínají působit na příčinu problému. Asi v polovině glukanové kúry pociťujete účinnou změnu. Dochází k úpravě výměny látek a metabolismus začíná správně fungovat dle principu biologických zásad. Pozitivní výsledky glukanové kúry se dostavují postupně. Organismus pak sám reaguje na výsledky léčby, a to tím, že uvádí stav do optima a vy přestáváte pociťovat potřebu preparátu. Je to přirozená reakce organismu, která zároveň potvrzuje, že nedochází k návyku na účinnou látku.

 

FUNGUJE U VŠECH

Imunomodulační účinky glukanů byly podle předního světového odborníka na glukany Václava Větvičky otestovány na široké paletě laboratorních i hospodářsky důležitých zvířat. „Namátkou můžeme jmenovat ryby, krevety, kuřata, myši, králíky, krysy, morčata, ovce, prasata, koně a krávy. Imunostimulační účinky glukanů jsou tak jedním z nejobecnějších biologických účinků v celé živočišné říši a dosud nebyl nalezen biologický druh, který by byl vůči stimulačním účinkům glukanu rezistentní,“ tvrdí Větvička.

Zdůraznil také, že vedle zvířecích modelů se v posledním desetiletí stále více objevují studie sledující vliv glukanu u lidí. Série klinických studií podle jeho slov prokázala hojivé účinky glukanu u pacientů v pooperačních stavech, kde podávání glukanu výrazně snižovalo riziko úmrtí na sepsi. „Tyto studie dále nalezly optimální dávky a prokázaly bezpečnost dlouhodobého podávání glukanu u pacientů po těžkých operacích hrudní a břišní dutiny. Zatímco nebyly nalezeny žádné negativní interakce s podávanými léčivy, pacienti léčení glukanem měli výrazně méně infekcí,“ přibližuje Větvička.

 

PACIENTŮM S NÁDORY PRODLUŽUJE ŽIVOT

Studie z Japonska a Číny dále prokázaly při současném nasazení glukanu a chemoterapie výrazné prodloužení délky přežívání u pacientů s nádory. „Několik prací dále nalezlo silné antivirové účinky u pacientů nakažených virem HIV. Vedle toho byly opakovaně nalezeny výrazné účinky při snižování hladiny cholesterolu. Navíc bylo prokázáno, že glukan je stejně účinný při orálním jako při injekčním podání,“ vysvětluje renomovaný odborník.

Zároveň tvrdí, že samotný glukan se asi nestane kouzelným všelékem, který vyléčí veškeré neduhy lidstva. „Už dnes však je jasné, že kvalitní preparáty glukanu, ať už samotného nebo v kombinaci s některými dalšími imunomodulačními látkami, představují levný, přirozený a vysoce účinný preparát schopný významně měrou posilovat imunitní systém organismu,“ doplňuje Větvička.

 

PROČ PRÁVĚ RAMISSIO IMMUNITY?

Od narození na nás útočí řada bakterií, virů, plísní a parazitů. Tito naši miniaturní nepřátelé číhají jen na to, aby se v našem těle mohli rozmnožit a ohrozit naše zdraví. Většina z nás přehlíží přirozené dary přírody a raději sáhne po chemickém přípravku, který nám doporučí lékař s tím, že nám zabere rychle a víceméně jistě. Že je účinek takovýchto léků dočasný a ne bez negativních vlivů v jiné části těla, si uvědomuje jen málokdo. Pomalejší, ale trvalejší a blahodárnější vliv na naše zdraví mají bezesporu „léky“ z přírodních zdrojů, jakým je i náš produkt Ramissio Immunity. Stane se vaším silným spojencem při boji s jakoukoliv nemocí. Sirup Ramissio Immunity obsahuje 98% glukanu, čímž je na trhu bezkonkurenční a v tekuté formě dokonale účinný.

 

TAJEMSTVÍ LÉČEBNÝCH ÚČINKŮ HLÍVY ÚSTŘIČNÉ

Nejběžnějším zdrojem beta glukanů jsou stěny buněk pekařských kvasnic. Dalšími zdroji jsou zrna některých obilnin a vyšší houby. Velká pozornost se věnuje studiu medicínských účinků polysacharidů izolovaných z jednotlivých druhů hub, vůbec největší pozornost je však věnována tzv. medicínským houbám, jejichž polysacharidy jsou schopny lidskému organismu poskytnout mnohem výraznější imunostimulační (imunitu povzbuzující) účinek.

Například beta glukan z kvasnic je velmi málo účinný a málo kvalitní. Neexistují žádné léky na předpis vyrobené z kvasnicového beta-glucanu. Naproti tomu existuje asi 40 různých léků na předpis vyrobených z hub.

Největší biologický účinek má  beta-1,3-D glukan,  izolovaný především z léčivé houby hlívy ústřičné (Hiratake). V této houbě najdeme množství důležitých proteinů, sterolů, aminokyselin, mastných kyselin, vitamínů řady B a dále vitamíny D, C, K, a řadu minerálů a stopových prvků (železo, draslík, fosfor, sodík, zinek, selen, bór, jód), a především zmíněný beta-1,3-D glukan.

Důležitá je vysoká čistota glukanu.Existuje asi 3000 studií na 1,3 a 1,6 glukan a žádná z nich nebyla vytvořená na glukan s menší čistotou jak 85%. Neexistuje žádný uvěřejněný důkaz, že produkt s menší čistotou jak 85% bude u lidí fungovat. 1,3 a 1,6 je kombinace vázaných glukozových molekul, které stimulují imunitní systém. Důležité je množství aktivních vazeb. Jen u glukanu 1,3 a 1,6  vazby je dokázaný účinek na imunitní systém.

 

ZVYŠUJE POHLCUJÍCÍ ÚČINEK MAKROFÁGŮ

Právě z hlívy ústřičné je izolován beta glukan v produktu Ramissio Immunity, který má vynikající nutriční hodnoty. Houba je navíc pěstována v režime BIO. Velmi důležité je, že molekula beta-1,3-D-glukanu je odolná vůči kyselému prostředí. Při užívání dochází k postupnému průchodu glukanu přes žaludek beze změny až do střeva. Ve střevě je dostatek specifického enzymu beta-1,3-D-glukanózy, který může glukan štěpit.

Účinná látka beta-1,3-D-glukan aktivuje makrofágy, zvyšuje jejich pohlcující účinek, produkci cytokinů a dalších imunitu podporujících látek. Glukan má místní i komplexní protinádorový účinek, působí proti snížení imunity vyvolané chemoterapií, zejména u pacientů s vysokým rizikem infekce. Zajímavé je i užití glukanu při léčbě kortikoidy. Glukan může doplňovat sníženou obrannou schopnost makrofágů způsobenou touto skupinou hormonů.

 

ZACHYCUJE VOLNÉ RADIKÁLY

Glukan vedle aktivačního účinku na makrofágy působí jako zachycovač volných radikálů a antioxidační látka. Z volných radikálů má nejblíže k volným hydroxylovým radikálům, což se velmi příznivě projevuje při léčbě onemocnění z ozařování. Volné radikály vznikají i z nesprávného stravování nebo při nadměrné konzumaci potravin s konzervačními látkami. Proto je glukan vhodný potravinový doplněk pro úpravu tvorby volných radikálů vzniklých z potravin.

 

NA VYSOKÝ CHOLESTEROL

Beta glukany mají významný vliv na funkčnost imunitního systému, zlepšená imunita se pak projevuje v lepší obraně organismu před virusy, parazity a bakteriemi, při prevenci a léčbě rakoviny. Kromě zmíněných imunomodulačních účinků beta glukan také snižuje cholesterol a pomáhá při léčbě vysokého krevního tlaku.

Odborníci ale upozorňují, že je potřeba rozlišovat účinek beta glukanu od látek stimulujících imunitní systém. Účinek látek stimulujících imunitní systém může vést k přehnané reakci organismu a způsobovat tak autoimunitní onemocnění. (Jsou vyvolána důsledkem abnormální reakce těla na vlastní antigeny). Beta glukan zvyšuje „výkonnost“ imunitního systému bez toho, aby došlo k jeho nadměrné reakci.

 

PROTI CUKROVCE

Cukrovkou v dnešní době onemocní stále více lidí. Komplikace, které způsobuje, mohou být zmírněny denním příjmem beta glukanů, které pomáhají kontrolovat hladinu cukru, zvyšují tvorbu inzulinu, snižují cholesterol a udržují v normě krevní tlak.

 

OCHRANA PŘED ZÁŘENÍM

V dnešní době máme prostředí doslova zamořeno různými formami záření – ultrafialové paprsky ze slunečního a kosmického záření, obrazovky počítačů, rentgenové paprsky či cestování letadly. Aktivované makrofágy dovedou lépe zachytit a deaktivovat buňky poškozené radiací a není jim dovoleno se rozmnožovat. Velký význam v postavení glukanu mezi léčivými látkami má vědecky potvrzená skutečnost, že má pozitivní vliv na nemoci, u nichž se používá ozařování a jako velice účinná ochrana před nepříznivými vlivy „ozónových děr.“

 

VLIV NA SRDCE

Je dokonce prokázáno, že po pětitýdenním podávání beta glukanů se lidem s vysokým cholesterolem výrazně zlepšil zdravotní stav. Kromě snížení celkového cholesterolu se jim snížil především špatný LDL cholesterol. Preparáty s vyššími koncentracemi glukanů, jako například náš Ramissio Immunity, významně pomáhají k celkovému zdraví srdce a oběhového systému.

 

REGENERACE KŮŽE

Glukan je vhodným přípravkem při léčbě a hojení ran. Nanesením na problematickou nebo postiženou část pokožky působí protizánětlivě a svým hojivým a zklidňujícím účinkem aktivuje makrofágy v kůži.  To umožňuje rychlejší hojení poškozené tkáně. Celkově přispívá k regeneraci kůže, což je užíváno v kosmetologii.

 

JAK IMMUNITY UŽÍVAT?

Ramissio Immunity je multivitaminový sirup s pomerančovou příchutí. 500ml láhev obsahuje přibližně 30 doporučených denních dávek. Je proto ideální k pravidelné každodenní konzumaci v domácnosti. Doporučujeme užívat dospělí 1 až 2 polévkové lžíce po 10ml denně. V zátěžovém období je možné dávkování zvýšit na dvojnásobek. Užít přímo, v studeném nebo teplém nápoji (ne horkém).

 

ZKUŠENOSTI UŽIVATELŮ

Marta Ledvinová, 71 let: „Užívám beta glukan pravidelně a od té doby pravidelně a dobře spím a cítím se dobře.“

Otto Morawski , 72 let: „Po týdenním užívání jsem měl střevní potíže a po konzultaci s lékařem bylo konstatováno, že se z mého těla odplavují nadbytečné toxické látky a čistí se tak zažívací trakt. V současné době jsem stabilizován a cítím se dobře.“

Jiří Bejček, 60 let: „Bez kontrolního vyšetření u lékaře nemohu dost dobře posoudit, zda u mne došlo ke zlepšení tlaku, či poklesu glykémie. Mohu však prohlásit, že se lépe vyrovnávám se stresovými situacemi. Utratíme mnohdy více za nepodstatné věci a jde-li o zdraví, proč to nezkusit!“

Anna K.: „Po 20 dnech užívání glukanů se cítím perfektně. Vykašlávala jsem, čistilo se něco ze žaludku. Čištění začalo v krku, potom jsem vykašlávala z průdušek, teď už je to lepší. Gynekologické problémy, na které jsem trpěla se ustálily. Cele dopoledne se cítím perfektně, nepociťuji únavu.

William, Arlington, Virginia.: „Od podzimu roku 1990 do podzimu roku 1996 jsem trpěl opakovanými záchvaty astmatu anebo astmatické bronchitidy a navštěvoval plicní specialisty průměrně třikrát do roka. Lékař mi navrhl, abych preventivně užíval beta glukany. Nebyl jsem příliš nadšen, ale rozhodl jsem se dát beta glukanům šanci. Začal jsem užívat beta glukany denně a shledal zbytečné jakékoli léčení u plicních specialistů…“

Jill T., Oshkosh, Wisconsin.: „Když mi klesl krevní obraz tak nízko, že jsem již dále nemohl dostávat chemoterapii, rozhodl jsem se užívat beta glukan jako posílit můj imunitní systém. Výsledky byly skvělé. Můj krevní obraz vzrostl na vyšší úroveň, než s kterou jsem začínal chemoterapii.

Ann N., East Pittsburgh, Pennsylvania.: Můj manžel měl pět let rakovinu prostaty, která mu metastazovala do kostí. Byl upoután na lůžko a neschopen se o sebe postarat. Od té doby co užívá beta glukany může sám jíst a chodit na procházku, získal zpět sílu do nohou. Náš lékař je velmi překvapený, jak lépe se mu vede, stejně jako celá naše rodina.

Steve Barwick, Vydavatel Life and Health Research.: Začal jsem se zabývat beta glukany kvůli zprávám, které jsem zaslechl. Pomáhali lidem nejenom s rakovinou, ale i ostatními chorobami, jako např. chronický únavový syndrom. Trpíval jsem mnoho let hroznými návaly vysilující únavy. Lékaři mi diagnostikovali chronický únavový syndrom. Nic mi nepomohlo tak jednoznačně jako beta glukan. Absolutně báječně jsem se z chronické únavy zotavil.

 

 

RAMISSIO IMMUNITY
500ml /láhev

Multivitaminový sirup s pomerančovou příchutí a obsahem betaglukanu.

♥ správné fungování imunitního systému
♥ ochrana buněk před oxidačním stresem
♥ snížení vyčerpání a únavy

e-shop ZDE

 

Texty a obrázky jsou převzaté z oficiálních stránek společnosti Ramissio.

 

Share