Proč tu máme opět konec světa a v čem je jiný, než ty předešlé

Share

Konec světa, restart civilizace, změna paradigmatu, vzestup vědomí…

Říkejte tomu, jak chcete

Ano, náš svět, naše civilizace právě končí. Lidstvo se znovu dostalo do bodu, kdy pokračování v nastoleném směru znamená sebedestrukci a my jsme právě teď v pádu. Z hlediska Existence to není nic neobvyklého. Vzniky a zániky světů a civilizací jsou přirozené děje, a také na Zemi se to stávalo opakovaně. Tentokrát to však vypadá na trochu jiný scénář než v minulosti. V čem je to teď jiné a proč?

Věřím, že většina lidí někdy přemýšlela nad vznikem a smyslem Života v obecném smyslu, a také v rámci naší planety. Věřím, že většina lidí se nespokojila s představou náhodného, chaotického, ničím neřízeného smíchání ingrediencí, které vznikly tím, že explodovalo nic. A že pak takto vzniklé struktury bez nějakého vyššího záměru ožily a bez ladu a skladu vygradovaly až v současný stav bytí.

Právě proto nás lákají alternativní pohledy na kosmologii a dějiny lidstva. Nevím, zda kdy byl či bude jakýkoliv badatel schopný odhalit celou skutečnost a osobně si myslím, že to ani není nutné. Historie Světa je tak dlouhá, hluboká a komplikovaná, že její kompletní poznání není v kapacitách žijící lidské bytosti. Proto mě osobně (dnes) zajímají pouze dvě úrovně:

1. Jaká je základní podstata Existence. Tedy to nejvyšší, co je.

2. Jaká je skutečná bezprostřední historie, která mě ovlivňuje. Tedy historie sahající maximálně několik desítek tisíc let zpět a zejména pár posledních století pro pochopení současného stavu.

K bodu číslo jedna, podstatě Existence, mám svůj postoj budovaný už zhruba deset let. V rámci svého vlastního Probouzení jsem se léta věnovala tzv. alternativním naukám, léčitelským technikám a dalším oblastem, které zkoumají tuto otázku. Počátky mojí cesty vedly přes ezoteriku, o které jsem na základě nabytých zkušeností pochopila, že není odpovědí na moji otázku. Stala se však odrazovým můstkem pro moje nemateriální myšlení, otevřela moji mysl pro nekonečné množství alternativ a variant, kterým dávám příležitost stát se součástí mého pohledu na svět. Eklektickým způsobem skládám svůj obraz Reality z nekonečného proudu informací, kdy mým osobním filtrem jsou jak logika, tak intuice.

Druhá otázka, skutečná kosmologie a dějiny lidstva, přicházejí do mojí pozornosti až v návaznosti na „vyřešení“ otázky číslo jedna. Tímto tématem se více zabývám vlastně až na základě událostí posledních dvaceti měsíců, kdy se snažím pochopit, proč je lidstvo nyní cíleně ukončováno. Řízený Velký reset světa, který právě probíhá, není nic překvapivého právě pro ty, kdo znají skutečné dějiny lidstva. A z toho důvodu jsem otevřela dveře informacím, které jsou před námi utajované, které jsou popírané, zesměšňované, bagatelizované, o nichž jsou záznamy likvidované či schovávané hluboko v nedostupných archivech.

 

Tentokrát to je jiné

Abychom mohli rozpoznat, v čem je aktuálně probíhající konec světa jiný, potřebujeme vědět, čím se vyznačovaly ty předešlé. Pravděpodobně každý zná příběh jediného oficiálně přiznaného globálního restartu popsaného v Bibli – potopu světa. Ta proběhla někdy před cca 4.200 lety a přežili ji v první řadě ti vyvolení, kteří byli varováni. Ti pak založili rody a pokrevní linie, které se cítí být dodnes vyvolenými a oprávnění nám vládnout. Kdo jsou oni vyvolení, kým a proč se tak stalo, a kdo je (z jejich pohledu) plebs – to jsou otázky, ke kterým se (snad) dopracuji postupně někdy jindy.

Po potopě, která proběhla před 4.200 lety nacházíme dnes už jen minimum stop a důkazů. Co však nacházíme v hojné míře a o čem se nemluví, co se nepopularizuje, nevysvětluje, co se naopak zamlčuje, bagatelizuje, překrucuje… jsou stopy po potopě mnohem mladšího data. Po celém světě, na všech kontinentech bez výjimky, znovu objevujeme fakt, že zemský povrch byl v nedávné minulosti zanesen vrstvami bahna. Tyto vrstvy dosahují různé síly v řádech metrů. Města po celém světě byla před zhruba 200 lety doslova vykopávána, což trvalo dlouhá desetiletí a často se tak zachovaly i dobové fotografie z prací. Ovšem pro důkazy nikdo nemusí chodit daleko – tak jako všude, i u nás nacházíme dodnes zasypaná spodní podlaží domů a zvýšené úrovně ulic. Je zajímavé, že skoro nikoho nezaujala skutečnost, že naše historie se nachází pod našima nohama a jak se to mohlo stát.

 

 

Podle badatelů proběhly od velké biblické potopy světa před více než čtyřmi tisíci lety ještě další dvě celosvětové potopy, a to v řádu pouhých stovek let od naší současnosti. Tak, jako v předchozích případech, přežil jen malý zlomek populace. Zaprvé samozřejmě ti, kdo o přicházejícím resetu věděli, byli na něj připravení a byli jeho spolutvůrci. A pak i ti, kdo měli štěstí a nacházeli se v danou dobu na místech, kam globální potopa (obří tsunami) nedorazila ve své nejničivější podobě. Tedy zejména lidé žijící vysoko v horách.

Jak někdo dokázal vyvolat globální katastrofu a způsobit potopu celého světa?

Pro zodpovězení této otázky je zapotřebí připustit, že naše dějiny jsou jedna velká lež, že byly mnohokrát falšovány a přepisovány a že všechno, co víme o našem světě, je úplně jinak. Že celá naše podstata, náš původ jsou jiné, než je nám od narození vštěpováno. Že i základní atributy naší existence jsou jiné, než si myslíme. A na to není 99% lidí připraveno, prozatím nemůžou přijmout tak velký rozpor mezi tím, co „ví“ a mezi tím, jak věci jsou. Kognitivní disonance neumožní ihned opustit staré vzorce a nahradit je novými. Proto v tuto chvíli není tato otázka na pořadu dne. Pravdu se v příštích letech dozvíme všichni postupně. Tedy tak, abychom byli schopni takovou změnu myšlení ustát.

Mým záměrem je ukázat, že současný Velký reset, který právě nyní probíhá, je v něčem jiný a dává nám tak větší šance na přežití. Z určitých důvodů již zde na Zemi není možné vyvolat globální katastrofu na fyzické úrovni. Pokud by k tomu náš pradávný protihráč znovu sáhl, zničil by tentokrát už veškerý život na Zemi včetně toho svého. A únikové cesty jsou pro něj díky jeho předcházejícím manévrům zavřené. Předchozími destrukcemi si nechtěně odřízl i vlastní únikovou cestu. Proto mu nezbývá než použít metodu destrukce, která nebude mít dopad na fyzické prostředí Země.

A proto, pokud se stihneme včas probudit, máme šanci tentokrát přežít. A nejen to, máme šanci navždy porazit dávného nepřítele a započít novou Zlatou éru Lidstva. Podmínky pro tuto možnost jsou zde přítomné.

Pokračování příště.

Markéta