Magická slova Internetu, aneb jak snadné je špinit (se) online.

Share

virtuální realitaMožná i vy občas (nebo často) přemýšlíte nad tím, co vám to skáče na zeď na Facebooku, posílají lidé e-mailem i jinými kanály. Zrovna včera jsem zase přestala sledovat několik zdrojů na FB, které se soustředily na šíření negativních zpráv. Dnes si zase mí přátelé posteskli, že firmu, ve které jsou účastníky, někdo sprostě hanobí na Internetu a nejde s tím nic udělat. V dnešní době běžný způsob špinavého boje, který těm, kdo se vyznají a umí zamést své virtuální stopy, zajistí kýžený ničivý efekt na jejich konkurentovi, a přitom oni sami nemusí ani odhalit svoji tvář. Internet je tedy zdánlivě dokonalá zbraň pro ty, kdo ji chtějí takto používat. A tak jsem se zase po čase trochu zamyslela nad životem, aktuálně tím virtuálním.

Dualita online

Díky tomu, co všechno je díky Internetu možné, může někdo tento prostor považovat za akcelerátor a prostředek pro šíření „zla“ v současné době. Ano, zajisté například terorismus, dětská pornografie, online přenosy z mučení, nájemné vraždy, návody na výrobu bomb a jiné temné prvky naší existence získaly masový kanál pro svoje šíření. Na druhou stranu, je to právě Internet, díky kterému se v obrovských kvantech šíří i protipól temnoty, tedy světlo. Světlo zde znamená pravdu, čisté informace vedoucí ke svobodě, zachování a rozvoji života, nové ekologické technologie, informace podporující náš růst a rozvoj, laskavost a vzájemnou empatii… Co dřív bylo dostupné vyvoleným, mohou nyní najít na Internetu široké masy. A právě díky tomu dochází v současné etapě evoluce lidstva k tak obrovskému posunu na globální úrovni vědomí, který již mnozí z nás jasně vnímáme.

Je tedy dnes líp nebo hůř, než v minulosti?

V poměru energií takzvaně světlo versus tma, dnes již na naší planetě jednoznačně vede světlo. Toto je vesmírný energetický fakt. Pro většinu lidské populace je ale tato informace nepochopitelná – vždyť všude existuje tolik důkazů o vrcholícím úpadku lidstva, tolik špíny, tolik násilí, válek, docházejí základní zdroje, ve velkém bují nemoci… A přesto je to pravda. Jak tedy vůbec může fungovat tak obrovský paradox? Odpověď je logická, jednoduchá a dokonce vědecká.

Představte si, že jste v obrovské bílé světelné kouli, jejíž okraje jsou tak daleko, že je ani nemůžete uvidět. Na zemi u vašich nohou leží černý golfový míček. Je velmi výrazný na tom bílém podkladu a přitahuje tedy silně vaši pozornost. Prohlížíte si černý míček a nevnímáte ten bílý prostor. Myslíte si, že jste jen vy a černý golfový míček. A to platí, dokud nezměníte úhel pohledu.

Štěstí je individuální volba

Celé kouzlo je totiž ukryto v pozornosti a dle zákonů kvantové fyziky přímo v pozorovateli. To my určujeme, co uvidíme, jaký je náš svět. Co si z toho všeho, co existuje, vybereme vpustit do svého vědomí. Určujeme to naší pozorností, naším zaměřením, našimi předpoklady, co uvidíme. Podle kvantové fyziky, pozorované částice přesně reagují a projevují se tak, jak předpokládá a jak si přeje pozorovatel.

A toto je tajemství tvoření osobní reality. Buďte si jistí, že na naší planetě ve velkém převažuje světlo, dobro, láska… Pokud doposud vidíte více tmy, zla a nebezpečí, znamená to, že tímto směrem zaměřujete svoji pozornost. Neděláte to schválně, jste k tomu záměrně vedeni. Nebudu rozebírat kým a proč, ale povím vám, že je to vaše volba. Kdykoliv se můžete rozhodnout nenechat se manipulovat a začít se dívat na svět z jiného úhlu pohledu.

Mediální manipulace je silný nástroj temnoty

Temnotou myslím a nazývám zájmové skupiny i jednotlivce, kteří dokážou vytěžit z vašeho strachu, pochybností, paralýzy… maximum pro sebe. Člověk, který žije v nepřátelském vesmíru (viz. Albert Einstein – přátelský a nepřátelský vesmír), má práci s přežitím v něm a velmi rád se nechá vést těmi, kdo se mu nabízejí. Samozřejmě netuší, že právě tito dobrodinci toto nepřátelské prostředí tvoří a využívají ho k našemu ovládnutí.

 


„Každý se rozhoduje sám za sebe, jeli vesmír přátelský či nepřátelský. Když se rozhodneme, že je nepřátelský, používáme své síly, své vědění a svou moc, abychom vyvinuli nástroje, technologie a myšlenkové modely, s jejichž pomocí můžeme toto nepřátelství potírat. Když se rozhodneme, že vesmír není ani přátelský, ani nepřátelský, budeme se hned cítit jako oběti a budeme bezmocní. Když se rozhodneme, že je vesmír přátelský, využíváme své vědění, své schopnosti a svou moc, abychom vyvíjeli myšlenky a technologie, které učiní vesmír v celé jeho jedinečnosti, lásce, kráse a radosti ještě lepší.“

– Albert Einstein


 

Nejsilnějším nástrojem ovládání mas jsou peníze

Peníze v podobě, jak je známe dnes, v podstatě taky ani neexistují a my jsme pouze nucení do jejich používání a zejména půjčování si. Drtivá většina peněz na celém světě již není krytá reálnou hodnotou a v podstatě jen lítá v podobě čísel v počítačích. Proto je velmi úsměvné, pokud se ještě dnes někdo brání existenci čistě virtuálních měn a argumentuje tím, že kryptoměny fyzicky neexistují. Není divu, že ti, kdo nám cíleně vytvářejí onen nepřátelský vesmír, jsou hlavními odpůrci „svobodných“ kryptoměn, tedy konkurenci jejich úžasného vynálezu pro kontrolu lidstva = peněz.

A tak bychom mohli pokračovat třeba i s volnou energií, podporou pěstování vlastních potravin, nezávislého bydlení, ekologické dopravy apod. Všechno, co by mohlo pomoct vymanění ze systému, je tímto systémem zesměšňováno, špiněno, agresivně potlačováno.

Boj o závislost

Se vzrůstající touhou lidstva po svobodě a vymanění se z okovů vládnoucích elit, roste také jejich boj o naši závislost na tom, co jim tisíciletí tak dobře fungovalo. Klasická média patří elitám, takže tam světlo moc nenajdete. Tam je ten černý golfový míček. Zvlášť důležitým bitevním polem se tedy stal zejména Internet, který nejde celý vlastnit, nejde celý ovládnout, protože stejně jako kryptoměny či volná energie, nemá jednoho pána. Proto právě tam se setkáváme s oním bojem o naši závislost. Závislý může být jen ten, kdo chce. Pomluvy, úplné lži, uměle vyrobená špína, fotomontáže, vyberte si – sledovat a špinit se touto energií stále víc? Pokud to překročí určitou mez, hrozí nebezpečí, že splynete s tím černým míčkem, stanete se jeho součástí, nejen pozorovatelem…

Stačí se rozhodnout

Největším darem lidstvu od našeho vesmíru je svobodná vůle. Ať už se nám snaží vnutit kdokoli cokoli, my sami rozhodujeme, zda se budeme dívat jen na černý míček, nebo se podíváme na celý nekonečný zářivý prostor, ve kterém se nachází. My sami se rozhodujeme, co chceme vidět, čemu věříme, jakou část nekonečna poctíme svojí pozorností. Žijeme totiž doslova ve virtuální realitě, kterou si ale tvoříme my sami. Máme možnost vypnout televizi, nečíst noviny, články na internetu, po kterých je nám tak nějak úzko… Naše pocity a emoce jsou tím majákem, který nás spolehlivě povede. Cokoliv co vzbuzuje strach, hněv, lítost, pocity bezmoci… můžeme kdykoliv opustit. Bez naší pozornosti takové informace zajdou na úbytě. Začneme se postupně soustředit na život a ne na smrt, a spustíme ve svém okolí řetězovou reakci. Znáte pojmy jako efekt motýlích křídel, syndrom sté opice a podobné jevy? Věřte, že změnou svého vlastního postoje opravdu můžete změnit celý svět.

Tak mocný je každý jeden z nás :-)

Pěkný život všem,
Markéta