Konec šachové partie mezi dobrem a zlem

Share

Za relativně krátkou dobu se nám začnou odkrývat informace, znalosti a vědomosti, které před námi byly tajené po dlouhé generace. Nemáme ani tušení, jaké technologie již máme k dispozici. Bohužel nad nimi bdí úzká skupina těch, kdo se považují za vyvolené rozhodovat o osudu lidstva, řídit jeho vývoj a těžit z jeho práce a životní energie.

Projekt Looking Glass dokáže pracovat s časoprostorem tak, že lze sledovat budoucí výsledky aktuálních či teprve plánovaných vstupů. Na základě toho jsou vypracovávané scénáře událostí, které mají za úkol skončit daným výsledkem. Díky dnešním výpočetním kapacitám kvantových počítačů lze namodelovat a naplánovat události a rozhodnutí, která povedou k určitému výsledku. Takto lze například manipulovat volby, státní převraty, výsledky válek a podobně.

Od roku 2012 však Looking Glass ukazuje, že ať bude zvolen jakýkoliv scénář, vybraná jakákoliv cesta, výsledkem bude vždy jedna a ta samá globální událost, které se nelze vyhnout. Po shlédnutí videa i vám bude jasnější, proč jsou současné kroky vládnoucích elit na celém světě tak nesmyslné, proti-lidské, destrukční. Čemu chtějí naši vykořisťovatelé zabránit? Co se snaží zoufale zvrátit? Co se pokoušejí oddálit?

Podívejte se…

 

 

Pokud jste snad pod tíhou současné situace pochybovali o smyslu boje za svobodu a lidskou důstojnost, vězte, že není zbytečný. Čím rychleji se začneme všichni probouzet z masové hypnózy a začneme chtít vidět skutečnou pravdu o našem světě, tím rychleji budou závěrečné tahy na šachovnici zahrány. Výsledek už je nezvratný a je jen na nás, jak dlouho bude tato koncovka ještě trvat.

Markéta

Share