Frekvenční šíření nemocí

Share

Články na téma kovidí píšu a sdílím na FB. Ten mi ale začíná mazat příspěvky, které nejsou v souladu s oficiální propagandou. Překopíruji tedy některé na tento web, aby z nich měli užitek i lidé mimo bublinu zvanou Facebook.

VŠECHNO JE JINAK, NEŽ NÁS STRAŠÍ

Viz přiložený článek na konci – zdravého jedince nelze nakazit ani například vdechnutím či vypitím hlenu nemocného. Proč? Protože takto se nemoci nešíří. Pro vznik jakékoliv nemoci není rozhodující vnější faktor, ale pouze vnitřní prostředí – podmínky uvnitř nás samých. Člověk se silnou imunitou, zdravým tělem a myšlením zkrátka neonemocní! Proto nás dnes a denně bombardují strachem, který oslabí imunitu a spolu s dalšími psychickými i fyzickými jedy vpravovanými do našich myslí a těl, připraví půdu pro vznik nemoci.

Pečujte o sebe ve všech směrech, nebojte se a neonemocníte.

Markéta

FREKVENČNÍ POVAHA ŠÍŘENÍ NEMOCÍ
Převzato od Vladimír Bartoš:

Jedna z možností, jak se mohou šířit některé nemoci, je tzv energetická rezonance, kterou ve svých experimentech popsal Luc Montagnier, nositel Nobelovy ceny.

Z knihy The Truth About Contagion
S tímto porozuměním se vraťme k výsledkům série experimentů provedených virologem jménem Luc Montagnier. To, co našel, nám může pomoci vytvořit realistickou teorii vysvětlující tajemství dětských nemocí, jako jsou spalničky a pohlavně přenosné choroby, které se zdají být nakažlivé. Musíme být opatrní při uplatňování jeho zjištění příliš široce.

Drtivá většina nemocí, které se zdají být nakažlivé, jsou ve skutečnosti jen lidé vystavení podobným toxinům nebo trpící stejnými nutričními nedostatky. Hirošima nebyla nakažlivá; Černobyl se rozšířil po celé Evropě, ale nebyl ani nakažlivý, ani způsobený virem. Námořníci, kteří onemocněli na stejné lodi, nebyli oběťmi viru; pravděpodobné vysvětlení je, že všichni měli nedostatek vitaminu C zvaný kurděje. Mladí lidé na vysoké škole vystavení hroznému jídlu, silnému psychickému stresu a intenzivnímu nadměrnému užívání alkoholu jsou ovlivněni toxiny, nikoli nějakým nepolapitelným virem.

Poté, co vezmeme v úvahu hladovění a toxicitu, můžeme připustit, že některé nemoci mohou být šířeny jakousi energetickou rezonancí, jak předpovídala pečlivá a přesná studie povahy fyzických věcí, kterou provedl Luc Montagnier.

Experiment probíhá takto: za prvé, člověk vloží DNA nebo RNA do vody (kádinka). Poté člověk vloží soubor nukleových kyselin (chemikálie, které tvoří DNA a RNA) do samostatné kádinky na vodu (kádinky 2), do jiné části místnosti. Poté člověk uvede zdroj energie, jako je UV nebo infračervené světlo a zazáří na kádinku, která obsahuje vytvořenou DNA nebo RNA. Časem se ze surovin v kádince 2 vytvoří přesně stejná sekvence DNA nebo RNA. Mezi oběma kádinkami neexistuje možnost fyzického spojení.

Z tohoto jednoduchého experimentu lze vyvodit jediný závěr, že DNA nebo RNA v první kádince má energii rezonance zachycenou druhou kádinkou. Tato rezonanční energie se pak stane plánem pro vytvoření identického kousku DNA nebo RNA ve druhé kádince 2 Tento revoluční experiment je jasný a jednoduchý – a opakovatelný.

K této tvorbě DNA nebo RNA ve druhé kádince může dojít, pouze pokud je v obou kádinkách voda. Bez vody není možná žádná rezonance. Když někdo použije tento objev na viry (nebo exozomy), o nichž se říká, že způsobují spalničky, plané neštovice nebo herpes, je možné, že jelikož tyto částice zvané viry nebo exozomy jsou jednoduše balíčky DNA nebo RNA, vyzařují vlastní rezonanční frekvence. Dosud neurčeným způsobem každá frekvence vytváří výraz, kterému říkáme nemoc; frekvence však vytvoří to, čemu říkáme nemoc, pouze pokud existuje důvod nebo důvod nemoci.

Proč se spalničky a plané neštovice zdají být infekční? Jedno dítě předává prostřednictvím exozomů zprávu, že nyní je čas projít detoxikační zkušeností zvanou plané neštovice. Ostatní děti ve svém domově, třídě nebo městě dostanou zprávu a začnou stejnou detoxikační zkušeností. Nakonec je dětem lépe, když si spolu „zazpívaly“.

Zdroj: FB Vladimír Bartoš

> NEPŘENOSITELNOST NÁKAZY NA ZDRAVÉHO JEDNICE FYZICKOU CESTOU POD TÍMTO ODKAZEM <