Průvodce na cestě osobního rozvoje

Share


Je to již několik let, co jsem se sama vydala hledat svůj střed, svoji jedinečnou životní cestu a potenciál. V průběhu let jsem nasbírala zkušenosti, které nyní sdílím dál a od roku 2014 působím i jako průvodce pro ty, kdo jsou na své vlastní cestě osobního rozvoje.

Všechno začalo několikaletým studiem Tarotu, který mi otevřel nový svět a obzory za hranicemi našeho běžného vnímání. Seznámila jsem se pak i s úžasnými léčivými a harmonizačními technikami i produkty, z nichž některé jsem ucítila jako vhodné pro mou vlastní práci s klienty. Některé metody nebo techniky dále nevyužívám, ale posloužily mi v rozvoji mého vnímání, naladění a vytvoření si svého vlastního přístupu. V současné době studuji ve dvouletém odborném terapeutickém výcviku Systemické konstelace a velmi se těším, až tuto fascinující, mocnou a účinnou metodu budu moct nabídnout svým klientům. Prozatím z ní čerpám mnoho cenných zkušeností o zákonitostech, jimiž se řídí naše vztahy i životy, a osvojuji si nové znalosti a dovednosti pro jejich uzdravení a harmonizaci.

Vnímám velmi silně, že součástí vyváženého života je nejenom dobré zdraví, ale také finanční stabilita, která nám umožňuje věnovat se svým zájmům, práci či poslání bez ohledu na ekonomickou výnosnost. Čas a moje osobní zkušenosti prověřil některé možnosti, které nyní na základě toho s čistým svědomím doporučuji i vám na svých stránkách MARKETALATTOVA.cz.

Pro ty, kdo mě uvidí, mohu být průvodcem v jejich procesu nacházení vlastní cesty k poznání, osobnímu štěstí, životu v plném zdraví, hojnosti a harmonii.

Těším se také na vás,
Markéta Lattová

 

 

Share