Očista od karmických zátěží před novou cestou

Share

karmaPůvodně jsem začala psát článek na úplně jiné téma a nakonec je z toho výzva k odpuštění a k očistě od karmických zátěží před novou cestou. Pokud si říkáte, proč bych měl komukoliv cokoliv odpouštět nebo dokonce žádat já o odpuštění, odpověď je jednoduchá. Pocit křivdy je jako sto kilo sádla, které taháte nedobrovolně na svém těle. Táhne vás dolů a způsobuje nemoci. Takže odpuštěním děláte největší službu sami sobě ;-) Nehledě na to, že přece úplně všechno jste Já.

Všechno jsem já

Každý člověk (a všechno ostatní), každé Já, je kousek jediného celku a pocit, že tomu tak není, je pouhá iluze. Ta iluze oddělenosti je potřebná pro prožívání čehokoliv, bez ní by nemohly vznikat interakce, prožitky, život. Bylo by jen jedno homogenní jsoucno, ve kterém by nemohlo nic vznikat ani zanikat. A to je stagnace, kterou si ono jsoucno nepřeje. Protože Jsoucno, nebo Existence nebo Zdroj nebo Bůh (nebo cokoliv dalšího, jak to kdo nazýváme) je ve skutečnosti Vědomí. A vše, co existuje a vnímáme to jako něco samostatného, jsou podmnožiny tohoto globálního vědomí s vloženým programem iluze oddělenosti a také s programem svobodné vůle. Takto již mohou vznikat akce a reakce, takto může probíhat život, takto může globální vědomí prožívat samo sebe.

Všechno dělám já

Každé takové Já je jediným tvůrcem svojí osobní reality. Ať se mi v životě děje cokoliv, všechno jsem si stvořila já. I to, co mi udělají druzí a nechci to, jsem si stvořila já. Každá radost i bolest, každé štěstí i smůla, hojnost i nedostatek, zdraví i nemoc… všeho jsem já Tvůrce. Jak to děláme, napíšu do jiného článku, zůstává tedy otázka

Proč to vůbec dělám?

Vědomí, jehož jsme součástí, má svůj záměr. Nashromáždit a zažít prožitky ze svojí existence, prožít úplně všechno. Nejprve tedy vydělilo část sama sebe, které implantovalo program oddělenosti a svobodné vůle a vštípilo záměr dělit se dál na stále menší části, které budou s každou úrovní dělení více a více podléhat iluzi oddělenosti, až jednou zcela zapomenou, odkud pocházejí, ale budou toužit vrátit se zpět. Ztratí se, nebudou vědět o svém původu, o svojí velikosti a síle, o domově. Je logické, že takové ztracené části budou stále hledat, kam patří a zkoušet různé způsoby, jak na to přijít a jak se vrátit zpátky. Vyzkouší si různé cesty – ty tak zvaně dobré i ty špatné a zlé.

Všechno je dobře

Z nejvyššího pohledu Vědomí či Zdroje neexistuje žádný rozdíl mezi dobrým a špatným, radostí nebo utrpením atd. Všechny prožitky mají stejnou hodnotu, všechno je dobré – slouží to záměru Vědomí prožít všechno. Polarizace vzniká postupně v nižších úrovních, a směrem dolů je čím dál tím silnější. V naší realitě funguje velmi silná polarita a tak vnímáme jednotlivé prožitky na bohaté škále kladných i záporných pocitů a emocí.

Nelze se ztratit natrvalo

Nicméně jednou se vše opět sjednotí (zanikne iluze oddělenosti) do onoho homogenního celku, do Zdroje, jediného Vědomí, které bude (a již je) bohatší o nekonečné množství prožitků. Některé části se ke svému Zdroji vrátí zpět cestou Světla – jsou tedy stále více vědomé a osvícenější s každou svojí inkarnací a v podstatě samy postupně trefí domů. Jiné části se vrací domů cestou Tmy, kdy každou svojí inkarnací upadají hlouběji a hlouběji, ztrácí postupně své vědomí spojení se Zdrojem. Domů už pak tedy netrefí, ale budou přitaženy jako nevědomý kosmický prach.

Stojíme na rozcestí

Cestu si volí a tvoří každý sám, od toho nám byla daná svobodná vůle. V podstatě všichni jsme zkusili kráčet po obou z nich, zahráli jsme si v různých životech různé role – oběti i pachatele, hodné i zlé. Tyto zkušenosti jsou potřeba pro náš duchovní růst i finální rozhodnutí. V současné době totiž doslova stojíme na rozcestí, na kterém se rozhodujeme na hodně dlouhou dobu, možná i navždy, kterou z cest se chceme vrátit domů právě my. Obě cesty, oba způsoby, obě zkušenosti mají pro Zdroj stejnou hodnotu a význam. Ať tedy žijeme jakkoliv a vydali jsme se cestou tzv. Světla nebo Tmy, v každém případě se vrátíme domů jako milované děti.

Klíč je v odpuštění

Pokud kráčíte cestou Světla nebo tudy chcete pokračovat, využijte kouzelné moci letošních Vánoc a konce karmického roku 2015 (rituál si samozřejmě můžete udělat i kdykoliv jindy). Odpuštění je klíčem a já vám nabízím velmi jednoduchou a příjemnou techniku, jak se uvolnit z karmických pout.

Rituál a meditace odpuštění

Dále uvedená léčivá meditace slouží k odpuštění a rozpuštění karmických vazeb s rodiči. Touto meditací můžete najednou čistit také celou rodovou linii i všechny ostatní vztahy. Udělejte si hodinku času v klidu, o samotě, ideální by bylo si lehnout. Zapalte bílou svíčku, a pokud se cítíte vedení, můžete si zapálit i vonnou tyčinku, položit si na tělo krystaly nebo provést jakýkoliv jiný rituál (není ale potřeba dělat nic z toho). Pokud chcete provádět globální očistu, dejte si záměr, že v této meditaci matka reprezentuje také celou vaši rodovou linii žen a v další řadě i všechny ženy ze všech vašich životů. Otec v meditaci reprezentuje také všechny muže ve vaší rodové linii a pak i všechny muže ze všech vašich životů. Uvolněte se, už dál nemusíte myslet na nic, pusťte si léčivou meditaci a nechte se vést hlasem její autorky.

 

Léčivá meditace odpuštění
Léčivá meditace odpuštění

 

Krásné svátky a šťastné vykročení do nového roku vám přeji,
Markéta