Na cestě k přijetí Lilit – Černé Luny

Share

Lilit v BeranuVe svém minulém příspěvku jsem se podělila o jeden dílek v procesu cíleného zvědomování si a přijímání svého „stínového“ aspektu, který je symbolizován v mém horoskopu postavením Černé Luny ve znamení Berana. Jak už jsem za poslední roky zvyklá, funguje v mém životě velmi dobře synchronicita, a tak si mě včera na návštěvě u kamarádky přitáhla kniha s názvem Lilit. Mohla jsem být více než hodinu s touto knihou o samotě, a tak jsem zase o kousek dál na své cestě k přijetí mé Lilit.

Astrologové vykládají tento aspekt například jako negativní karmu či stínové téma, které je potřeba v životě zpracovat. Autor oné knihy pracuje s mytologiemi a prastarými texty, na kterých se pokouší aspekt Lilit přiblížit. Já jsem si za ten krátký čas stačila nastudovat jen tolik informací, kolik v tuto chvíli pro svoji cestu k mé Lilit potřebuji. A tady je oněch pár kroků.

Lilit nepochopená, zrazená i zavrhnutá

Stvořitelská energie naší úrovně Bytí je androgynní a snoubí v sobě mužskou i ženskou energii v dokonalé rovnováze, v Jednotě. Tedy Otec-Matka Bůh stvořil člověka k obrazu svému. Ovšem proto, aby vše bylo zajímavější a poskytovalo větší možnosti sebe-poznávání a prožívání, bylo to, co jedním jest do dvou pohlaví rozděleno. Tak byli stvořeni první muž Adam a první žena Lilit. Oba byli sobě rovní, oba byli zrození ve hmotě a z hmoty, symbolicky tedy z prachu země.

Adam, s převahou mužské energie, toužil při posvátném sexuálním spojení se svojí ženou Lilit dominovat a být při milování nahoře. Divoká a vášnivá Lilit ale nechtěla být dole z nátlaku Adama. Z jejího protestu Adam vyrozuměl, že i ona chce být nahoře, že s ním bojuje o dominantní postavení. Adam z jejího „Proč bych měla ležet pod tebou? I já jsem byla stvořena ze země a jsem ti rovna!“ vyvodil, že chce být nahoře a nenapadlo ho, že by mohlo existovat i jiné řešení. Lilit byla Adamem nepochopená, nešlo jí o dominanci, šlo jí o rovnost. Vznikl tak první spor a boj mezi pohlavími. Zoufalá Lilit už pak neviděla řešení, zvolala nevyslovitelné jméno Stvořitele, čímž prokázala svoji rovnost s Bohem a Adamovi z ráje uletěla. Odmítla se vrátit a za to ji stihl trest – smrt jejích dětí.

Co je ale důležité, od té doby je na Zemi zavržený tento prapůvodní ženský aspekt, který Lilit při stvoření lidské rasy a světa reprezentovala. Žena silná, divoká, vášnivá, svobodná, nepoddajná, muži i Bohu rovná. Lilit a aspekty ženství, které reprezentuje, byly tehdy zavržené a zdémonizované. Lilit je od té doby obviňována například ze smrti novorozenců, svádění a poblázňování mužů a jiných démonických činů.

Adam pak od Boha získal poddajnou Evu, ale jak víme, i ta byla na Zemi od té doby již převládajícím mužským aspektem obviněna a očerněna. Svedla přece Adama, aby jedl ze stromu poznání… Ve skutečnosti totiž započala dlouhá cesta k opětovnému hledání spojení a uznání rovnosti mezi ženským a mužským aspektem. Jedině vyrovnání těchto energií v nás samotných i mezi pohlavími navzájem může vést k cíli celého tohoto dobrodružství – opětovnému splynutí s naším božským Otcem-Matkou Stvořitelem, k návratu do Jednoty.

Lilit ve znamení Berana

Temný aspekt nás samých reprezentovaný Černou Lunou, neboli Lilit, má v každém znamení jiné téma. V Beranu je Lilit archetypem královny bojovnic Amazonek. Herkules s Amazonkami bojoval s cílem získat Venušin pás Lásky od jejich královny. A stejně jako tehdy Adam u Lilit, ani Herkules nedokázal unést sílu této ženy a nedokázal uvěřit, že by se mu jemu rovná žena mohla chtít dobrovolně oddat, pokud ji bude jako sobě rovnou respektovat. Královna Amazonek přinesla Venušin pás Lásky Herkulovi, ale on jí pás vytrhl a ze strachu ji zabil.

A to je věčné téma Černé Luny. Všemocná ženská síla, rovná všemocné síle mužské, naráží na strach a nepochopení mužského aspektu. V Beranu se jedná o rovnost v boji, ve schopnosti prosadit se, v rychlosti, v ohnivé energii, v tom, co reprezentuje znamení Berana.

Proč přijmout svoji Černou Lunu

Ať jsme pohlavím muž anebo žena, všichni v sobě máme v různém poměru mužské i ženské energie. Pokud chceme najít svůj střed a dostat se tak do své síly, je potřeba tyto energie vyrovnat. Něco, co nepřijímáme, popíráme a potlačujeme, nemůže být vyrovnané. Každý z nás je potomkem Adama, který stvořil tuto nerovnováhu. Každý z nás v sobě nese kousek viny a špatného svědomí za zničení původní jednoty. Každý z nás v sobě nese kousek úkolu, opět sjednotit a harmonizovat základní vesmírné energie, ze kterých jsme stvoření.

Je to úkol pro lidstvo na dlouhé věky, na mnoho generací. Je to dobrodružství, které prožívá naše stvořitelská energie skrze nás a současně i cesta k celkovému cíli, který byl na začátku stanoven. A tím je opětovné sjednocení základních hybných energií universa nejprve uvnitř každého jednotlivce, v páru, v rodině, ve společnosti, v lidstvu…

To je Vzestup, který prožíváme a kterým žijeme právě nyní my všichni, ať si to uvědomujeme, nebo ne. Je to něco, co se děje každému z nás, je to fáze vývoje lidstva, planety, vesmíru. Můžeme se do tohoto procesu zapojit vědomě a jít těmto přirozeným změnám vstříc, nebo se nám budou zkrátka dít. V prvním případě se můžeme přizpůsobit vlnám a dějům, které se v procesu udávají. Můžeme spolupracovat, plynout a využívat síly těchto vln. Můžeme vědět, kdy se uvolnit a nechat se vlnou nést a kdy naopak zabrat a dostat se na její vrchol, abychom pak zase mohli chvíli jet. Ten, kdo ale neví, kde je a co se děje, může mít pocit, že se topí. Kde má zabrat, čeká, kde se má uvolnit, bojuje.

Proto je dobré poznávat sám sebe a svět, kterého jsme součástí. Pokud známe mapu, můžeme se sami rozhodnout, jakou cestu zpět do Jednoty si vybereme. Ani transformace a vzestup vědomí nemusí být přece dřina :-)

Markéta