Bioinformační produkty Lavylites

Share

Produkty Lavylites patří mezi bio-informační preparáty (podobně jako i PowerMatrix), které v sobě nesou informace z léčivých bylin, minerálů, krystalů – celkem 3.000 různých informací. Vnitřní inteligence organismu si sama zvolí takové informace a složky, které potřebuje pro zahájení procesu sebe-léčby. Díky takto zvolenému mechanismu působí produkty Lavylites široko-spektrálně.

Společnost Lavylites se rozhodla neumožňovat veřejně šířit detailní informace o působení produktů, proto tyto informace podávám na vyžádání.

>>> OBJEDNAT PRODUKTY LAVYLITES ONLINE <<<

 

 

 

 

Share